Компоненти

КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД предлага стандартни компоненти за вграждане в машини и съоръжения:

  • Вибробункери
  • Линейни вибрационни транспортьори
  • Стъпални ориентатори
  • Лентови и ролкови транспортьори
  • Предбункерни устройства
  • Електронни управления
  • Отсекатели за различни детайли
  • Въртящи делителни маси

 

Вибробункери:

Вибробункери

Линейни вибратори:

Линейни вибратори (виброшини)

Стъпални ориентатори:

Стъпални ориентатори

Транспортьори:

Транспортьори

Предбункерни устройства:

Предбункерни устройства

Управления:

Управления за вибробункери

Аксесоари:

Аксесоари за вибробункери

Отсекатели:

Отсекатели за детайли

Въртящи делителни маси:

Въртящи делителни маси (ВДМ)

 

 

 

 

.