Въртящи делителни маси

Въртящи делителни маси (ВДМ) се разработват от екипа на КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД за различни проекти. Въртящите делителни маси се използват главно за транспорт на детайли между отделни монтажни позиции.

Общи характеристики:

  • серво-задвижване
  • безлуфтов вълнов редуктор
  • добра точност на позициониране
  • възможност за указване на броя стъпки от операторски дисплей

 

Въртящи делителни маси  Въртящи делителни маси и винтова техника за ориентиране, подаване и навиване

 

Примери за въртящи делителни маси

Въртяща делителна маса към машина за автоматично навиване на винт към щифт за щепсел:

Въртящи делителни маси и винтова техника за ориентиране, подаване и навиване

 

Въртяща делителна маса за транспорт на детайли между различни позиции:

 

 

 .