Линейни вибратори

Линейни вибратори (виброшини) се наричат устройствата, които транспортират детайли в линейно направление. Екипът на КМС ИНЖЕНЕРИНГ е разработил няколко стандартни размера линейни вибратори (виброшини), които покриват голяма част от приложенията:

  • MINI
  • MIDI
  • MAXI

Пътищата на линейните вибратори се изработват според детайлите, които се водят в тях.

 

Примери за линейни вибратори (виброшини):

Линейни вибратори MINI Линейни вибратори MIDI
Линейни вибратори с вибробункери Линейни вибратори с вибробункери
 Линейни вибратори за семена

.