Отсекатели

Отсекатели – използват за отделяне на един или повече детайли от общия поток след устройството за ориентиране. Съществуват множество решения, специфични за конкретен детайл, изисквания за производителност и др.

Отсекател за детайли с ротация Отсекател за детайли с ротация
 Отсекател за детайли и вибробункер  Отсекател за малки оси

 

Можем да проектираме надеждни и ценово ефективни отсекателни решения за Вашите детайли. Свържете се с нас за повече подробности.

Примери за отсекатели:

Отсекател за пластмасови бутилки Отсекател за метални вложки
 Отсекател за дълги оси и вибробункер  Отсекател за щифтове за щепсели
 Отсекател за винтове и вибробункер  Отсекател за винтове и вибробункер

 

Отсекател за оси:

 

Отсекател за друг тип оси:

 .