Предбункерни устройства

Предбункерно устройство за подаване на капачки  Предбункерно устройство за подаване на капачки
Предбункерни устройства за подаване на капачки Предбункерни устройства за подаване на капачки

Предбункерни устройства се използват за съхранение на по-големи количества детайли. Поради факта, че функцията на вибробункерите е ориентиране, те работят добре с определено оптимално количество детайли.  Предбункерните устройство решават този проблем и комбинирани с устройствата за ориентиране, осигуряват по-продължителната им автономна работа. При необходимост от детайли, предбункерното устройство се задейства и те попадат в ориентатора. Задвижването става по показанията на сензор, разположен в ориентатора, следящ количеството детайли и система за управление, от която се настройва колко детайли да попаднат наведнъж.

 

Предлагаме два вида предбункерни устройства – вибрационни и лентови. Вибрационните работят посредством вибрации, подобно на вибробункерите и са по-подходящи при съхранението на детайлите в неподвижни контейнери над тях . При лентовите, в предбункерното устройство е вграден лентов  транспорьор, който извършва подаването на детайли.

 

Примери за предбункерни устройства:

Предбункерни устройства

Предбункерно устройство за подаване на капачки:

.