Машина за залепване на балансни тежести за алуминиеви джанти

Машина за залепване на балансни тежести за алуминиеви джанти върху самозалепващо фолио


Моля натиснете върху снимките за по-голям размер.

Машината подрежда балансни тежести върху самозалепваща лента. Тежестите се използват за баланс на автомобилни гуми. Тежестите трябва да се подреждат с надписа нагоре. Захранването им се осъществява от вибробункер, а камера за технически зрение разпознава дали са обърнати по правилния начин.

Устройство:

  • Вибробункер – ориентира балансните тежести.
  • Камера – техническо зрение, връща неправилно ориентираните тежести обратно във вибробункера.
  • Виброшина – осигурява технологичен задел от детайли за да работи машината автономно.
  • Подреждащ манипулатор – извършва П-цикъл, по време на който взима детайлите от виброшината и ги подрежда върху самозалепващата лента.
  • Компенсиращо устройство – подсигурява обтягането на ролката и пренавиването на вече готовата част.

 .