Ротационни ориентатори

Ротационни ориентатори могат да се използват като алтернатива на системите за захранване с вибробункер. По своята същност те са центробежно-ротационни. КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД проектира ротационни ориентатори в зависимост от нуждите на клиента. Ориентаторите се състоят от два диска, като единият от тях може да бъде наклонен.

Ротационен ориентатор за капачки

Основните характеристики са:

  • Висока производителност – надвишаваща многократно вибробункерните захранващи устройства
  • Скорости на подаване до 1500 детайла / мин
  • Ниско ниво на шум
  • Управление на скоростта
  • Лесна поддръжка
  • Надеждна работа

.