Видео библиотека

Видео библиотеката на КМС ИНЖЕНЕРИНГ съдържа видео филми от някои от нашите проекти, върху които сме работили през годините – ориентираща техника, автоматични машини и линии и др.

Можете да разгледате видео от наши проекти на следните адреси в YouTube и Facebook:

YouTube канал:

Facebook видео: http://www.facebook.com/kmseng/videos
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kms-engineering