Философия

KMS LOGO

Е = I.S

Е – Инженеринг

I – Въображение

S – Наука

 

Наука и приложно инженерство, визия, базирана на традициите и натрупания опит са основата на нашия подход към решаването на техническите и технологични задачи на нашите клиенти.

 

 .