Стъпални ориентатори

Стъпални ориентатори – подходящи при сортиране на всякакви детайли от типа на винтове, оси и игли. Пренастройват се сравнително лесно от един тип детайли, на друг. Предбункерното устройство е разположено ниско, което позволява ръчно зареждане на детайли.

Детайлите попадат върху горната повърхнина в резултат от работата на повдигащите лопатки. Не се използват никакви допълнителни устройства за захранване. По време на транспорта, голяма част от детайлите са вече ориентирани.

Стъпални ориентатори Стъпални ориентатори

Стъпални ориентаториStep feeder for steel parts

Общи характеристики:

 • Възможност за настройка на скоростта на подаване
 • Лесна пренастройка за различен тип детайли
 • Автоматично връщане на детайлите
 • Предварително сортиране на детайлите върху повдигащи платформи
 • Устройството може да бъде адаптирано за група сходни детайли.

Видове стъпални ориентатори на КМС:

 • Модел SE2-5 – подходящ за винтове от M3 – M5.
 • Модел SE5-10 – подходящ за винтове от M5 – M10.
 • Модел HD1 – подходящ за цилиндрични стоманени детайли

Стъпалните ориентатори се специфицират и изменят по задание на клиента по следните параметри:

 • стъпка (дължина на хода)
 • ширина на плъзгача във функция от детайлите
 • скорост на движение

Начин на работа на стъпални елеватори:

.