Транспортьори

Транспортьори по задание на клиента се конструират и произвеждат в зависимост от конкретните детайли, които ще се движат по тях. Транспортьорите са устройства, които служат за транспорт на детайли от една работна позиция, до друга. Съществуват различни по конструкция, задвижване и начин на транспортиране устройства.

Транспортьор с лента 200 mm Транспортьор с лента 45 mm
 Транспортьор за капачки  Транспортьор към машина за лепило
 Стъпков серво транспортьор  Транспортьор

В продуктовата гама транспортьори на КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД присъстват:

  • лентови транспортьори
  • ролкови транспортьори
  • верижни транспортьори
  • стъпкови транспортьори
  • серво-задвижвани транспортьори

Транспортьорите се специфицират според детайлите, които ще се движат по тях на база следните параметри:

  • ширина на лентата
  • дължина на транспортьора
  • скорост на движение
  • размери и маса на детайлите
  • тип лента

Примери за Транспортъори:

Транспортьори за хладилници за фирма LIEBHERR:

Транспортьори за хладилници LIEBHERR България
Транспортьори за хладилници LIEBHERR Транспортьори за хладилници LIEBHERR
Транспортьори за хладилници LIEBHERR Транспортьори за хладилници LIEBHERR
Ротираща (въртяща) станция Ротираща (въртяща) станция

 

Транспортьор за кашони:
Транспортьор за кашони

 

Транспортьор за детайли с широка лента:

 

Транспортьори за подаване на зарчета за игра към система с машинно зрение:

Транспортьор за кутии за подреждане на автоматични прекъсвачи:

.