Участие в Европроекти

Наименование на проекта: Договор №: Линк към съобщение:
2. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 BG16RFOP002-2.073-9057-C01 СЪОБЩЕНИЕ
1. Подобряване на производствения капацитет в „КМС ИНЖИНЕРИНГ“ ООД BG16RFOP002-2.040-0641-C01 СЪОБЩЕНИЕ