Монтажни машини

Монтажни машини са вид автоматични мехатронни системи, които служат за сглобяване на два или повече детайла. Често процесите са напълно автоматични или полу-автоматични, като оператор поставя част от детайлите. Екипът на КМС ИНЖЕНЕРИНГ е работил по много проекти, някои от които са показани на настоящата страница. Изпратете ни Вашите представи и параметрите, които са Ви известни за монтажната машина или линия, за да можем да се подготвим за уточняването на техническото задание.

 

Машина за монтаж на детски играчки – колела и оси
Машина за монтаж на детски играчки - колела и оси Машина за монтаж на детски играчки - колела и оси

 

Примери за монтажни машини и монтажни линии:

 

Монтажна машина:

Монтажна машина с ръчно работно място:

Машина за монтаж на два пластмасови детайла:

Системи с манипулатори:

Монтажна машина за поставяне на термичен винт върху корпус на автоматичен прекъсвач на SCHNEIDER ELECTRIC:

Машина за монтаж за самозалепващи балансни тежести:

Машина за монтаж на изпреварващи съединители:

Машина за автоматичен монтаж на винт към щепсели:

Машина за монтаж на 6 детайла:

Машина за монтаж на детски играчки – колела и оси:

Машина за монтаж детски играчки – магнити и оси:

Машина за монтаж на детски играчки – релса и конектор:

Монтажни машини за ролки и кукички за корнизи:

Машина за монтаж на ударни дюбели:

Посочените примери са само малка част от проектите, по които сме работили. За повече подробности посетете нашата Видео библиотека..