Вибробункери

Вибробункер за конектори  Вибробункер за конектори
Вибробункер за термичен винт Вибробункер за балансни тежести

КМС ИНЖЕНЕРИНГ разработва системи за захранване с вибробункери, които се отличават с висока надеждност и могат да се използват за детайли със сложна форма.

Основни характеристики:

  • балансирана конструкция на задвижванията
  • компактен дизайн
  • подходящи за голям набор от детайли, дори такива със сложни конструктивни особености.

Вибробункерите служат за ориентиране на детайлите, като движението им се осъществява под въздействие на спирални вибрации, а ориентирането се извършва чрез специални ориентиращи елементи(капани). Бункерът е с основна функция ориентиране и не може да съдържа твърде голямо количество детайли, без те да започнат да пречат на работата му. По тази причина, обикновенно се добавя предбункерно захранващо устройство, със сензор за следене на количеството детайли. Това повишава времето на автономна работа. На изхода на вибробункера за отвеждане може да се постави линеен вибрационен транспортьор, лентов транспортьор, гравитационни пътища или пътища на въздушна възглавница и т.н. Следващото устройство е отсекател, функцията на което е да отдели един или повече детайли за обработка от общия поток в пътя.

Детайлите във вибробункерите се движат като извършват микроскокове, в резултат от спиралните вибрации. Използват се различни видове ориентиращи елементи (капани), чрез които се премахват нежеланите положения.

Вибробункер - принцип на работа

Примери:

Вибробункери за захранване, ориентиране и подаване на детайли:

Вибробункери за захранване на различни детайли

 

Захранващи системи към роботизирана клетка:

Вибробункери

Ориентация на различни детайли по аксиален белег:

Вибробункер за ориентиране на метални детайли:

 

Вибробункер за ориентиране на Bag-in-Box канелки:

 

Вибробункер за ориентиране на оси:

.