Винтова техника

Винтозавиване (винтова техника) с вибробункер Винтова техника (винтозавиване)

Стъпков ориентатор (елеватор)

Винтова техника е един отделнен дял от захранващата техника. КМС ИНЖЕНЕРИНГ конструира и произвежда устройства за автоматично винтоориентиране, винтоподаване и винтозавиване.

  • ориентиране на винтовете посредством вибробункери, барабанни ориентатори, стъпални ориентиращи устройства и др.
  • отсичане на винтовете чрез отсекател с цел отделяне на 1 бр
  • транспорт – обикновенно е пневматичен (в шлаух)
  • винтозавиване – посредством специални глави и автоматична електрическа или пневматична отвертка.

Системата може да включва и XYZ  CNC позициониране на завинтващата глава. Възможен е и контрол на качеството на завиване посредством следене на въртящия момент.

Чрез тези системи могат да се подават и други детайли като различни видове оси в монтажните машини.

 

Примери за винтова техника:

Развиващи станции за клеми:

Системи за винтоориентиране, винтоподаване и винтозавиване с автоматична отвертка:

Система за винтоориентиране и винтозавиване Система за винтоориентиране и винтозавиване

 

Система за винтоориентиране и винтозавиване

 

Винтова техника – машина за автоматично завиване на винт в пин за бакелитен щепсел

.