Лентови ориентатори

Лентовите ориентатори на КМС осигуряват изключително внимателен към повърхността и безшумен транспорт на Вашите детайли.


Общи характеристики:

  • За детайли с маса до 2,5 кг
  • Ниски нива на работен шум
  • Задвижват се на принципа на линейните вибрационни устройства (или ротационните ориентатори).
  • Внимателно водене на детайлите(подходящо за шлайфани повърхности или други отговорни детайли)

.