Линейни вибратори

Линейни вибратори (виброшини) Линейни вибратори (виброшини)

Линейни вибратори са вид вибрационни устройства, които транспортират детайлите по права линия. Обикновенно се комбинират с вибробункер, стъпково или барабанно ориентиращо устройство. Тяхната задача е да транспортират детайлите от изхода на ориентатора(вибробункер) до отсекателя. Те извършват функцията и на технологичен задел за целите на автоматична машина или линия, към която се използва захранващото устройство. Съществуват различни габарити и дължини на пътя.

Основни характеристики:

  • опростена конструкция
  • транспорт на широк набор от детайли
  • лесно управление на скоростта на движение на детайлите посредством електронно управление

 

Примери за линейни вибратори:

Линейни вибратори за дозиране на семена:

Линейни вибратори за дозиране на семена

 

.