Разплитане и ориентиране на пружини

Системите за разплитане и ориентиране на пружини се използват за да отделят определен брой от общото количество. Екипът на КМС има дългогодишен опит в разработката на системи за автоматично разплитане, ориентиране и подаване на пружини в монтажна позиция. Разработваме различни видове ръчни и автоматични отсекатели, в зависимост от конкретните пружини на клиента. Заплитането е сложен и често срещан проблем в различните браншове на производството.

Заплитането зависи от основните параметри на пружината:

  • диаметър на пружината
  • диаметър на тел
  • дължина
  • стъпка на пружината

 

Примери за Разплитане и ориентиране на пружини:

Проект за разплитане на микропружини (за фирма Фесто):

Оплетени пружини

Устройство за разплитане и ориентиране на пружини(показани на горната снимка), разработено от екипа на КМС:

Устройство за разплитане и ориентиране на пружиниУстройство за разплитане и ориентиране на пружини

Видео на устройство за разплитане и ориентиране на пружини: