Системи с видео зрение

 Система с видео (машинно) зрение и вибробункер Система с видео (машинно) зрение за балансни тежести

Система с видео (машинно) зрение за осигурителни шайби  Система с видео (машинно) зрение за балансни тежестиСистема с видео (машинно) зрение за балансни тежести

 

Системите с видео зрение предоставят ценово ефективно решение за ориентиране на сложни детайли, които нямат достатъчно изразени механични свойства (белези), които да се използват за ориентиране по традиционните методи(вибробункер с ориентиращи елементи за премахване на нежеланите положения на детайлите).

Основните приложения на камерите за машинно зрение са:

  • Ориентиране на детайли по конкретен белег – канал, надпис, цвят, лого и др.
  • Сортиране на детайли
  • Качествен контрол на детайли – проверка на размери, установяване липсващи елементи от продукта и др.
  • Видео навигация на промишлени роботи

Системите с видео зрение позволяват 100% контрол. Пропускат се само разпознатите детайли. Всички останали се отстраняват, дори и да са физически правилно ориентирани.

За решаване на дадена задача могат да се използват различни видове устройства. Те се различават по възможности, скорост на обработка на изображението, поддръжка на цветове, начини на комуникация с други устройства, вид корпус, клас на защита, както и по цена. Правилното функциониране на системата зависи от точния избор на система за видео разпознаване.

Устройствата за видео разпознаване се делят основно на три групи:

  • видео сензори – те са най-елементарният вид. В общия случай имат инструменти за разпознаване на образи, яркост, контраст. Тяхната задача е да заменят фотоелектричните сензори в по-сложни приложения, където решаването на задачата го изисква. Обикновено осветлението и електронното управление са интегрирани в корпуса на устройството. При сигнал за инспекция, сензорът прави сравнение на текущото изображение с предварителното, по което е обучен и взема решение – „да“ или „не“. Обикновено тези устройства имат софтуерна възможност за настройка на цифровите изходи. По този начин е възможно извеждането на решението на изход, след което сигналът да се обработи от програмируем контролер и да се вземат по-нататъчни мерки. Възможностите за комуникация и обмен на данни с други системи зависят от производителя и конкретния модел. Цената им е сравнително ниска, в сравнение с останалите класове системи за видео инспекция.
  • видео камери – по-висок клас устройства, предназначени за по-сложни визуални инспекции или за следене на множество параметри едновременно. Осветлението обикновено се избира допълнително, в зависимост от типа детайли. Подобно на видео сензорите, обработката се извършва в самото устройството и се извеждат резултат чрез входно-изходните сигнали. Възможностите за комуникация са много по-разширени. Този тип устройства се използват и за навигация на индустриални роботи. Цената им е значително по-висока от тази на видео сензорите.
  • PC-базирани системи за разпознаване – това е най-високият клас системи. Обикновено хардуерът(видео камерата) и софтуерът са независими. Тоест, възможно е да се използват камери от различни производители, както и различни софтуерни платформи за видео разпознаване защото съществуват няколко стандарта за интеграция.

 

Примери за системи с видео зрение:

Система за видео ориентиране на зарчета за игра с камера за машинно зрение:

 

Система с видео зрение за ориентиране на балансни тежести по надпис от едната страна:

.