Стъпални ориентатори

Стъпални ориентатори – подходящи при сортиране на всякакви детайли от типа на винтове, оси и игли. Пренастройват се сравнително лесно от един тип детайли, на друг. Предбункерното устройство е разположено ниско, което позволява ръчно зареждане на детайли.

Стъпални ориентатори Стъпални ориентатори

Стъпални ориентатори

Общи характеристики:

  • Възможност за настройка на скоростта на подаване
  • Лесна пренастройка за различен тип детайли
  • Автоматично връщане на детайлите
  • Предварително сортиране на детайлите върху повдигащи платформи
  • Устройството може да бъде адаптирано за група сходни детайли.

Видове стъпални ориентатори на КМС:

  • Модел SE2-5 – подходящ за винтове от M3 – M5.
  • Модел SE5-10 – подходящ за винтове от M5 – M10.

 

Примери за стъпални ориентатори, изработени от нас:

Стъпален ориентатор за преброяване на тежки метални детайли:

Начин на работа на стъпални елеватори: