Центробежни ориентатори

Центробежни ориентатори се използват като друга алтернатива на вибробункерните захранващи устройства. Конструкцията им се състои от въртящ се диск, по който се ориентират детайлите.

Центробежен ориентатор за капачки

 

Основните характеристики са:

  • Висока производителност – надвишаваща многократно вибробункерните захранващи устройства
  • Скорости на подаване до 1500 детайла / мин
  • Ниско ниво на шум
  • Управление на скоростта
  • Лесна поддръжка
  • Надеждна работа

Примери за центробежни ориентатори:

Центробежен ориентатор за капачки с висока производителност до 70 000 капачки / час:

 .