3D DMLS/SLM Принтер за метал

Екипът на КМС отново е на върха с много интересен високотехнологичен проект: 3D принтер за метал по технологиите DMLS / SLM – Direct Metal Laser Sintering/Selective Laser Melting.
Принтерът е предназначен за дентални и бижутерски приложения, но успешното усвояване на тази лазерна технология позволява конструирането за индустриални приложения, както и за приложения в авиацията. Приехме това предизвикателство защото вярваме, че адитивните технологии са важна част от бъдещето. Материалите, които могат да се използват са – кобалтови сплави, мед, неръждаема стомана, алуминий, инструментални стомани, както и много други. Чрез технологията за 3D принтиране на метал могат да се постигнат кухи структури, които са немислими за изработка чрез класическите технологии за обработка на метали и този тип структури се доближават много до тези в природата. Това открива нови възможности за човешкото въображение, но поставя и нови предизвикателства пред конструкторите на машини и механизми.

Моля кликнете върху снимките за да ги заредите на цял екран.

3D принтер за метал - 3D модел 3D принтер за метал - реална машина
3D принтер за метал - дентални детайли 3D принтер за метал - индустриални детайли
3D принтер за метал - реална машина 3D принтер за метал - реална машина