Bileşenler

KMS ENGINEERING Ltd. otomatik makinalarınız için standart bileşenler tedarik etmektedir:

  • Vibrasyonlu besleme sistemleri
  • Lineer besleyiciler
  • Kademeli besleyiciler
  • Konveyör bantları ve makaralı konveyörler
  • Bunkerler (toplu besleyiciler)
  • Elektronik kontrol üniteleri (titreşimli kontrol üniteleri)
  • Çeşitli parçalarla kullanıma uygun eşapman üniteleri
  • Döner indeks tablaları

 

Vibrasyonlu besleme sistemleri:

Vibrasyon besleme sistemleri

Lineer besleyiciler:

Lineer besleyiciler

Kademeli besleyiciler:

Kademeli besleyiciler

 

Konveyörler:

Konveyörler

Bunkerler:

Bunkerler (toplu besleyiciler)

Kontrol üniteleri:

Elektronik kontrol üniteleri (titreşimli kontrol üniteleri)

Aksesuarlar:

Aksesuarlar titreşimli besleme çanakları için:

Eşapman üniteleri:

Çeşitli parçalarla kullanıma uygun eşapman üniteleri

Döner indeks tablaları:

Döner indeks tablaları